Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một trong những Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực chế biến Ca cao tại Việt Nam, qua việc chúng tôi phải nỗ lực không ngừng để làm tăng giá trị của Công ty với khách hàng, nhân viên, cổ đông cũng như cộng đồng.  Luôn nỗ lực để thoả mãn nhu cầu của khách hàng, bằng với, tốt hơn, tốt nhất so với đối thủ cạnh tranh.

Sứ mệnh:

   - Chất lượng được đặt lên hàng đầu, là niềm tin để thành công. Sản phẩm của Ca cao Phạm Minh an toàn, thơm ngon, dinh dưỡng và vì sức khỏe cho tất cả mọi người.

   - Giúp giải quyết đầu ra cho người trồng cây Ca cao tại Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển ngành Ca cao Việt Nam bền vững.