CÔNG TY TNHH CACAO PHẠM MINH

CACAO PHAM MINH Co.,Ltd

Address: Hamlet 1, Huu Dinh Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Viet Nam

Branch: 205 Ha Huy Giap Street, Thanh Loc Ward, District 12, HCM City

Hotline: 0909 022 282 - 0903 813 115

Email: cocoaphamminh@gmail.com

Website: www.cacaophamminh.com

Facebook : www.facebook.com/chocolatefigo

 

<iframe style="border: 0;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15673.776512634395!2d106.6791338!3d10.8537855!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x273899189d116ff!2sCacao+Ph%E1%BA%A1m+Minh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1552897504259" width="100%" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Thông tin liên hệ

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu trên. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất hoặc gọi điện thoại để được tư vấn.

Xin thêm 5 và 3.