Chocolate Compound làm bánh Figo 75% và 65%

Chocolate đắng 1kg

GiáLiên hệ

Chocolate đắng 500g

GiáLiên hệ

Chocolate đắng 200g

GiáLiên hệ