Nguyên liệu làm Chocolate

Cacao Nibs Figo 500g

GiáLiên hệ

Cacao Beans

GiáLiên hệ

Cacao Nibs Figo 250g

GiáLiên hệ

Cacao mass Figo 1kg

GiáLiên hệ

Cacao Powder

GiáLiên hệ

Cacao Mass

GiáLiên hệ